Einzelfahrschein bis 2.10 euros (€) (Rückseite)

Gültig bis Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB) 22. Januar 2019.

Beschreibung

La carte doit être validée systématiquement aux zonestion ou, de contrôle en station ou, en surface, à chaque montée dans un véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents STIB agissant dans l'exercice de leurs fonctions. A l'exception des titres de transport valables pour un ou plusieurs jours, toute correspondance effectuée au-delà de l'heure de validité du titre de transport utilisé nécessite la validation d'un nouveau titre de transport.
Tout abus sera sanctionné.
1 Voyage - 1 Rit
A valider à chaque voyage sur un valideur MOBIB
Bij elke rit te valideren aan de MOBIB-ontwaarder
RESEAU STIB SAUF AIRPORT - MIVB NET BEHALVE AIRPORT
De kaart moet systematisch gevalideerd worden bij de gecontroleerde in de stations of bovengronds, telkens bij het instappen in én voertuig. Ze moet ook voorgelegd worden op elk verzoek van de agenten van de MIVB die handelen in de uitoefening van hun functie. Met uitzondering van de vervoerbewijzen die gedig zijn voor één of meer dagen, vereist elke overstap na het uur van geldigheid van het gebruikte vervoerbewijs de validatie van én nieuw vervoerbewijs. Elk misbruik zal bestraft worden.

Einzelfahrschein bis 2.10 euros (€) (Rückseite).Gültig bis Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB) 22. Januar 2019. La carte doit être validée systématiquement aux zonestion ou, de contrôle en station ou, en surface, à chaque montée dans un véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents STIB agissant dans l'exercice de leurs fonctions. A l'exception des titres de transport valables pour un ou plusieurs jours, toute correspondance effectuée au-delà de l'heure de validité du titre de transport utilisé nécessite la validation d'un nouveau titre de transport.
Tout abus sera sanctionné.
1 Voyage - 1 Rit
A valider à chaque voyage sur un valideur MOBIB
Bij elke rit te valideren aan de MOBIB-ontwaarder
RESEAU STIB SAUF AIRPORT - MIVB NET BEHALVE AIRPORT
De kaart moet systematisch gevalideerd worden bij de gecontroleerde in de stations of bovengronds, telkens bij het instappen in én voertuig. Ze moet ook voorgelegd worden op elk verzoek van de agenten van de MIVB die handelen in de uitoefening van hun functie. Met uitzondering van de vervoerbewijzen die gedig zijn voor één of meer dagen, vereist elke overstap na het uur van geldigheid van het gebruikte vervoerbewijs de validatie van én nieuw vervoerbewijs. Elk misbruik zal bestraft worden.

Fügen Sie einen Kommentar

Ihr Name

Siehe auch

Andere Sachen aus Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Fahrkarten aus Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Fotos aus Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Linie: Brüssel Straßenbahnlinie 44
Links über Straßenbahnen in Brüssel
Museum: Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel / Musée du Transport Urbain Bruxellois (MSVB/MTUB)
Gesellschaft: Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen / Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (NMVB/SNCV)
Videos über Straßenbahnen in Brüssel

© 2004-2021: Henrik Boye

Flagge von Dänemark

Flagge des Vereinigten Königreichs

Straßenbahnreisen auf Facebook

STRAßENBAHNREISEN
Straßenbahnreisen logo