Überweisung-Fahrkarte (Rückseite)

Gültig bis Københavns Sporveje (KS) 17. September 1944.

Beschreibung

Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Überweisung-Fahrkarte (Rückseite).Gültig bis Københavns Sporveje (KS) 17. September 1944. Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute  fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Fügen Sie einen Kommentar

Ihr Name

Siehe auch

Andere Sachen aus Københavns Sporveje (KS)
Fahrkarten aus Københavns Sporveje (KS)
Fotos aus Københavns Sporveje (KS)
Linie: Kopenhagen Straßenbahnlinie 8
Links über Straßenbahnen in Kopenhagen
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Gesellschaft: Københavns Sporveje (KS)
Videos über Straßenbahnen in Kopenhagen

© 2004-2021: Henrik Boye

Flagge von Dänemark

Flagge des Vereinigten Königreichs

Straßenbahnreisen auf Facebook

STRAßENBAHNREISEN
Straßenbahnreisen logo