STRAßENBAHNREISEN

Erwachsenkarte für Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA), die Rückseite (1938)

Herausgeber: Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.
Datum: 1938.
Stadt: Kopenhagen (Dänemark).

Gültig für

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)
Eingestellt

Beschreibung

Billetten
Skal opbevares under Kørslen
og paa Forlangende forevises
aaben. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Billetten maa ikke overdrages til andre.
Omstigningspassagerer har
Ret til umiddelbart fortsat, kun
ved Omstigning afbrudt, Kørsel til den Takstgrænse, der er afmærket ved Klipning.
Selskabet paatager sig intet
Ansvar med Hensyn til Plads
i Vognene, forstyrrelser i Drif-ten eller Tilslutning til næste
Linie.

BRUG ELEKTRISK
LYS, KRAFT
OG VARME

C.FERSLEV & CO, FABRIK FOR KONTROLBILLETTER

Erwachsenkarte für Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA), die Rückseite (1938)

Bild in hoher Auflösung anzeigen. Bitte melden Sie sich wenn das Bild verwendet wird, und teilen Sie Ihre Fotos.

Fügen Sie einen Kommentar

Standort auf einer Karte

Zuletzt aktualisiert: 10. April 2024.