STRAßENBAHNREISEN

Rezept-Briefumschlag: Kopenhagen Straßenbahnlinie 15 auf Ordrupsvej (1982)

Archiv: Henrik Boye.
Herausgeber: Ordrupsvejs Apotek.
Datum: 1982.
Stadt: Kopenhagen (Dänemark).

Das Bild zeigt

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)
Eingestellt

Kopenhagen Straßenbahnlinie 15: Hans Knudsens Plads - Valby (Skellet)
Eingestellt

Markiert Ordrup.

Beschreibung

Parti fra Ordrupvej

Ordrupsvejs Apotek 1932
Ordrup 1611
50 år
Ordrup Apotek 1982
01-64 16 11

Danmarks Apotheker er en Statsinstitution, der er underkastet offentlig kontrol. Farmaceutiske Visitatorer er i stadig Virksomhed med at kontrollere Varernes Renhed og Præparaternes nøjagtige Sammensætning. Medicinpriserne, der er fælles for alle Landets Apotheker, er udarbejdede af Staten. Følgelig er de fastlagt saaledes at der tages Hensyn til publikums Tarv som til de meget store Krav, der stilles til et Nutidsapotheks Indretning og Drift.

Rezept-Briefumschlag: Kopenhagen Straßenbahnlinie 15 auf Ordrupsvej (1982)

Bild in hoher Auflösung anzeigen. Bitte melden Sie sich wenn das Bild verwendet wird, und teilen Sie Ihre Fotos.

Fügen Sie einen Kommentar

Standort auf einer Karte

Zuletzt aktualisiert: 8. April 2024.