STRAßENBAHNREISEN

Touristenkarte für Storstockholms Lokaltrafik (SL)Vorderseite (1984)

Herausgeber: SL Stockholms Spårvägsmuseum.
Herausgeber: Storstockholms Lokaltrafik (SL).
Datum: 16. November 1984.
Stadt: Stockholm (Schweden).

Gültig für

Storstockholms Lokaltrafik (SL)
In Betrieb

Straßenbahnmuseum Stockholm
Regelmäßig geöffnet

Beschreibung

SL
Typ 2013

TURISTKORT
TOURIST CARD

Gäller 24 tim från markerad tid

- Kortet är personligt och skall vara försett med innehavarens namnteckning

- Gäller för obegränsat antal resor med buss, tunnelbana och tåg inom hele SL trafikområde (Stockholms län) samt med Djurgårdsfärjorne. Gäller ej på flygbusser och andra speciallinjer

- Två barn under 7 år får medföras utan avgift

- Gäller för inträde till Spårvägsmuséet, T-station Odenplan

Nr 034387

28:-

Namnteckning/Signature
Henrik Boye

SL:markering 16XI10.00

Touristenkarte für Storstockholms Lokaltrafik (SL)Vorderseite (1984)

Bild in hoher Auflösung anzeigen. Bitte melden Sie sich wenn das Bild verwendet wird, und teilen Sie Ihre Fotos.

Standort auf einer Karte

Fügen Sie einen Kommentar

Zuletzt aktualisiert: 4. April 2023.