Erwachsenkarte für Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)Rückseite

Herausgeber: Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.
Stadt: Kopenhagen (Dänemark).

Gültig für

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA) (stillgelegt)

Beschreibung

Billetten
Skal opbevares under Kørslen
og paa Forlangende forevises
aaben. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Billetten maa ikke overdrages til andre.
Omstigningspassagerer har
Ret til umiddelbart fortsat, kun
ved Omstigning afbrudt, Kørsel til den Takstgrænse, der er afmærket ved Klipning.
Selskabet paatager sig intet
Ansvar med Hensyn til Plads
i Vognene, forstyrrelser i Drif-ten eller Tilslutning til næste
Linie.

BRUG ELEKTRISK
LYS, KRAFT
OG VARME

C.FERSLEV & CO, FABRIK FOR KONTROLBILLETTER

Erwachsenkarte für Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)Rückseite. Billetten
Skal opbevares under Kørslen
og paa Forlangende forevises
aaben. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Billetten maa ikke overdrages til andre.
Omstigningspassagerer har
Ret til umiddelbart fortsat, kun
ved Omstigning afbrudt, Kørsel til den Takstgrænse, der er afmærket ved Klipning.
Selskabet paatager sig intet
Ansvar med Hensyn til Plads
i Vognene, forstyrrelser i Drif-ten eller Tilslutning til næste
Linie.

BRUG ELEKTRISK
LYS, KRAFT 
OG VARME

C.FERSLEV & CO, FABRIK FOR KONTROLBILLETTER

Bild in hoher Auflösung anzeigen. Bitte senden Sie eine Nachricht wenn das Bild verwendet wird.

Der Standort des Bildes


Fügen Sie einen Kommentar

Ihr Name

Siehe auch

Linie: Kopenhagen Straßenbahnlinie 8
Links über Straßenbahnen in Kopenhagen
Museum: Tivoli
Gesellschaft: Strandvejens Dampsporvej
Videos über Straßenbahnen in Kopenhagen

Zuletzt aktualisiert: 8. Februar 2022.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flagge von Dänemark

Flagge des Vereinigten Königreichs

Straßenbahnreisen auf Facebook

STRAßENBAHNREISEN
Straßenbahnreisen logo