STRAßENBAHNREISEN

Afvandingen af letbanen gennem Vestskoven

YouTube Name: Letbanen i Glostrup.
Sprache: Dänisch.
Datum: 27. September 2022.
Stadt: Kopenhagen (Dänemark).

Das Video zeigt

Hovedstadens Letbane
Im Bau

Beschreibung

Med anlægget af letbanen er Nordre Ringvej blevet klimatilpasset, så vejen kan klare fremtidens regn. Det er dog ikke helt let at holde styr på vandet, når det hverken må overbelaste kloaksystemet eller nedsive i skovbunden og dermed gå i de underliggende grundvandsmagasiner. Vi kigger på vandets vej væk fra letbanen.

Afvandingen af letbanen gennem Vestskoven

Standort auf einer Karte

Fügen Sie einen Kommentar

Zuletzt aktualisiert: 21. Juli 2023.