STRAßENBAHNREISEN

Lunds Spårväg: European Spallation Source - Lund Central 2018 & 2021

YouTube Name: Spår.
Sprache: Schwedisch.
Datum: 31. Mai 2021.
Stadt: Lund (Schweden).

Das Video zeigt

Lunds spårväg
In Betrieb

Beschreibung

Lunds spårväg invigdes 2020-12-12.
Reguljär trafik startade 2020-12-13.
Bygget av banan påbörjades 2017-02-15.
Kontrakt skrevs med Skanska i maj 2016.
Lunds kommun äger banan och Region Skåne äger vagnar och depå.
Hela banan har dubbelspår på eget utrymme, men med plankorsningar och är 5,5 kilometer lång.
Större delen av banan är utförd som grässpår.
Högertrafik tillämpas.
Banan saknar signalsystem, men kollektivtrafiksignaler finns i gatukorsningar.
Rullande materiel drivs med 750 volt likspänning från kontaktledning 5,5 meter över RÖK.
Bärlina saknas.
Trafiken bedrivs med låggolvsvagnar, som levererats av CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) i Zaragoza i Spanien.
En timmes resa kan betalas genom att zippa betalkort mot terminal i vagnarna

Lunds Spårväg: European Spallation Source - Lund Central 2018 & 2021

Standort auf einer Karte

Fügen Sie einen Kommentar

Zuletzt aktualisiert: 20. Januar 2024.