STRAßENBAHNREISEN

Nu gör vi turism av spårvägen i Lund

YouTube Name: Destination Lund.
Sprache: Schwedisch.
Datum: 20. September 2020.
Stadt: Lund (Schweden).

Das Video zeigt

Lunds spårväg
In Betrieb

1Lund Straßenbahnlinie 1: ESS - Lund C
In Betrieb

Beschreibung

Nu gör vi turism av spårvägen i Lund! Köp en 24-timmarsbiljett, den kostar lika mycket som två enkelbiljetter, och åk spårväg hop on hop off genom forskarstaden Lund. Använd vår nya broschyr om forskarstaden Lund som guide. Spårvägen kommer trafikeras av Skånetrafiken och första turen går den 13 december i år.

Broschyren finns här: http://bit.ly/forskarstaden

En tur med spårvägen i Lund går genom nordöstra Lund som skulle kunna ses som en av Europas största forskarparker. Det är förstås omöjligt att berätta om alla de forskningsinriktade företag som finns där men med broschyren som guide får man åtminstone en god upplevelse av forskarstaden Lund. Broschyren berättar om Lunds universitet med dess Biomedicinskt centrum och Kemicentrum, och om Ideon Science Park, Medicon Village, MAX IV Laboratory och om European Spallation Source, ESS.

Välkommen till Lund för att uppleva lite spårvägsturism! 🙂

Nu gör vi turism av spårvägen i Lund

Fügen Sie einen Kommentar

Standort auf einer Karte

Zuletzt aktualisiert: 8. März 2024.