Aarhus kører i sporvogn spor

Fotograf: FAMILIEN OSSELV.
Sprache: Dänisch.
Datum: Vor 16. Februar 2015.
Stadt: Aarhus (Dänemark).

Das Video zeigt

Århus Sporveje (ÅS) (stillgelegt)
Triebwagen 8, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt).
Triebwagen 14, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt), in Richtung auf Kongsvang.
Triebwagen 6, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt), in Richtung auf Dalgas Avenue.
Beiwagen 48, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt).
Triebwagen 4, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt), in Richtung auf Kongsvang.
Aufgereiht Triebwagen 18, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20.
Triebwagen 19, Fabrik Scandia, serie 11-23, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt).
Beiwagen 8, Fabrik Scandia, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt).
Triebwagen 20, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt), in Richtung auf Dalgas Avenue.
Triebwagen 5, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt), in Richtung auf Kongsvang, mit Werbung für Den Danske Provinsbank.
Triebwagen 16, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 1 (stillgelegt), in Richtung auf Marienlund, mit Werbung für Den Danske Provinsbank.
Schleifwagen 60, Fabrik Scandia.
Triebwagen 3, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt).
Triebwagen 19, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt), in Richtung auf Kongsvang.
Beiwagen 58, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, auf Straßenbahnlinie 2 (stillgelegt).

Straßenbahnmuseum Skjoldenæsholm
Triebwagen 1, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, auf Museumslinie 1000 mm, markiert Linie 2.
Beiwagen 54, Fabrik Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, markiert Linie 2.

Beschreibung

Århus Sporveje (forkortet ÅS) var et trafikselskab ejet af Aarhus Kommune, der blev oprettet 1. januar 1928 og fusioneret ind i Midttrafik 1. januar 2007. Selskabet overtog ved sin oprettelse sporvognsdriften i Aarhus, der var startet af det private selskab Aarhus Elektriske Sporvej 7. juli 1904. I 1929 udvidede man sporvognsnettet ved at forlænge det op gennem Tordenskjoldsgade til Marienlund ved Riis Skov; der blev anlagt en linje mere fra Banegårdspladsen til over Frederiksbjerg til Harald Jensens Plads, en linje der senere blev forlænget til Kongsvang. Den oprindelige linje fra Dalgas Avenue til Trøjborg blev udvidet til dobbeltspor; oprindelig var den kun enkeltsporet, med mange vigepladser på strækningen.

Da kommunen overtog selskabet i 1928 var der 46 personer ansat. I 1940 havde selskabet 225 mennesker ansat, og et materiel bestående af 23 sporvogne, 22 bivogne og 43 busser. [1]

Sporvejsdriften blev indstillet 7. november 1971. Inden da havde selskabet dog åbnet flere buslinjer, og endnu flere kom til efter kommunalreformen i 1970, hvor Aarhus Kommune voksede betydeligt. De aarhusianske bybusser kaldtes i en lang årrække for trambusser, men den betegnelse er for længst gået af brug. I mange år holdt man modsat andre danske byer fast i, at indstigning foregik bagi og udstigning foran, men fra 1. januar 2012 blev det afskaffet, og der er nu tilladt ind- og udstigning af alle døre i busserne. Som et af de eneste steder i landet, er der den dag i dag stadig selvbillettering i busserne.

1. januar 2005 opdeltes Århus Sporveje i Trafikselskabet Århus Sporveje (administration og planlægning) og Busselskabet Aarhus Sporveje (kørsel). Begge var ejet af Aarhus Kommune indtil 1. januar 2007.

Catering y empresas

Al comer bien, hay deseo demasiado grande. Con el contacto con los proveedores conscientes de la calidad de la mayoría de las materias primas, nos aseguramos de que el cliente obtiene siempre la mejor experiencia gastronómica.
Hacemos toda la comida desde cero basado en la temporada y comercializa artículos sobre las distintas plazas de Aarhus.

Nuestro estilo gastronómico se inspira en todo, desde la wokpander asiático hacia las cocinas del sur de Europa y hasta la cocina danesa país.

I Aarhus blev der i perioden 1904-71 drevet sporvogne. Det skete under det samme selskab som fortsat driver byens bustrafik, Århus Sporveje, som det har heddet siden 1928. I nutiden er Århus Sporveje en del af det regionale trafikselskab Midttrafik.

Catering & selskaber
Hos SPIS GODT, er ingen ønsker for store. Med kontakt til de mest kvalitets bevidste råvareleverandører, sørger vi for, at kunden ALTID får den bedste gastronomiske oplevelse.
Vi laver alt maden fra bunden med udgangspunkt i sæsonen, og handler varer på de forskellige århusianske torve.
Vores gastronomiske stil er inspireret af alt fra de asiatiske wokpander hen mod de sydeuropæiske køkkener og op til det danske land køkken.

Catering & companies
At EAT WELL, is no wish too big. With contact with the most quality conscious suppliers of raw materials, we ensure that the customer ALWAYS get the best gastronomic experience.
We make all the food from scratch based on the season and trades items on the various Aarhus squares.
Our gastronomic style is inspired by everything from the Asian wokpander toward the southern European cuisines and up to the Danish country kitchen.

Catering & Unternehmen
Bei EAT WELL, ist kein Wunsch zu groß. Bei Kontakt mit den qualitätsbewussten Lieferanten von Rohstoffen stellen wir sicher, dass der Kunde immer den besten gastronomische Erfahrung.
Wir machen das Essen von Grund auf Basis der Saison und Handwerk Artikel auf den verschiedenen Plätzen Aarhus.
Unser gastronomisches Stil wird durch alles, was aus dem asiatischen wokpander Richtung der südeuropäischen Küche und bis an die dänische Landküche inspiriert.

Arlwyo a chwmnïau
Ar EAT WELL, oes dymuniad rhy fawr. Gyda'r cysylltiad â'r rhan fwyaf o gyflenwyr ymwybodol ansawdd y deunyddiau crai, rydym yn sicrhau bod y cwsmer yn BOB AMSER yn cael y profiad gastronomaidd gorau.
Rydym yn gwneud yr holl fwyd o'r newydd sy'n seiliedig ar y tymor ac undebau eitemau ar y gwahanol sgwariau Aarhus.
Mae ein harddull gastronomig ei ysbrydoli gan bopeth o'r wokpander Asiaidd tuag at y cuisines Ewropeaidd deheuol a hyd at y gegin wlad Daneg.

Videos in der Nähe


Fügen Sie einen Kommentar

Ihr Name

Siehe auch

Linie: Aarhus Stadtbahn Linie L2 (Odder Linie)
Links über Straßenbahnen in Aarhus
Museum: Modelparken Danmark
Gesellschaft: Århus Sporveje (ÅS)
Straßenbahnfahrkarten aus Aarhus
Straßenbahnfotos aus Aarhus
Videos über Straßenbahnen in Aarhus

© 2004-2021: Henrik Boye

Flagge von Dänemark

Flagge des Vereinigten Königreichs

Straßenbahnreisen auf Facebook

STRAßENBAHNREISEN
Straßenbahnreisen logo