Lund Light Rail: Lund Central - European Spallation Source 2021 & 2018

Benutzer: Spår.
Sprache: Schwedisch.
Datum: 28. Mai 2021.
Stadt: Lund (Schweden).

Das Video zeigt

Lunds spårväg
Straßenbahnlinie 1.

Beschreibung

Lunds spårväg invigdes 2020-12-12.
Reguljär trafik startade 2020-12-13.
Bygget av banan påbörjades 2017-02-15.
Kontrakt skrevs med Skanska i maj 2016.
Lunds kommun äger banan och Region Skåne äger vagnar och depå.
Hela banan har dubbelspår på eget utrymme, men med plankorsningar och är 5,5 kilometer lång.
Större delen av banan är utförd som grässpår.
Högertrafik tillämpas.
Banan saknar signalsystem, men kollektivtrafiksignaler finns i gatukorsningar.
Rullande materiel drivs med 750 volt likspänning från kontaktledning 5,5 meter över RÖK.
Bärlina saknas.
Trafiken bedrivs med låggolvsvagnar, som levererats av CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) i Zaragoza i Spanien.
En timmes resa kan betalas genom att zippa betalkort mot terminal i vagnarna.

Der Standort des Videos


Fügen Sie einen Kommentar

Ihr Name

Siehe auch

Linie: Lund Straßenbahnlinie 1
Links über Straßenbahnen in Lund
Gesellschaft: Lunds spårväg
Videos über Straßenbahnen in Lund

Zuletzt aktualisiert: 13. Dezember 2021.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flagge von Dänemark

Flagge des Vereinigten Königreichs

Straßenbahnreisen auf Facebook

STRAßENBAHNREISEN
Straßenbahnreisen logo